blue-removebg-preview (1)

Uspoříte peníze za energie

green-removebg-preview

Bydlíte lépe a kvalitněji

yellow-removebg-preview

Šetříte životní prostředí

Bytové domy
Rodinné domy

Nová zelená úsporám

Jsme ověřeným specialistou programu

Dotační program Nová zelená úsporám (NZÚ) se zaměřuje na podporu energeticky úsporných opatření v rodinných a bytových domech – od zateplení přes obnovitelné zdroje energie až po pasivní výstavbu. Nově pokrývá i adaptační opatření reagující na změnu klimatu. Program odstartoval v roce 2014 a do roku 2021 jím prošlo více jak 89 tisíc žádostí za 20 miliard korun. Díky tomu patří k nejefektivnějším a nejdostupnějším dotačním programům v České republice.

Rodinné domy • Bytové domy • NZÚ Light • Oprav dům po babičce

Dotace oprav dům po babičce

Oprav dům po babičce

Dotační program „Oprav dům po babičce“ bude určen všem žadatelům, vlastníkům rodinného či rekreačního domu, kteří splní podmínky optimálního zateplení na stávající budově, nebo postaví dům splňující požadované parametry na místě odstraněného původního domu. Cílem je urychlit tempo renovací starších domů, zpřístupnit finanční prostředky na vstupní investici a též ulehčit mladým domácnostem cestu k úspornému bydlení.

Na co je možné žádat dotaci

Co je potřeba splnit?

 • Dům musí mít instalované nucené větrání (rekuperační jednotku).
 • Dům musí být zkolaudovaný do 2 let od schválení žádosti o dotaci.
 • Stavba byla zahájena po 1. lednu 2014.
 • Měrná roční potřeba tepla musí být do 15 nebo do 20 kWh/m2/rok – dotace 450- 350 tis Kč
 • Dům musí být těsný – průvzdušnost obálky domu do 0,6 [1/h] -testuje se blower-door testem

Pro koho je tento program

„Program má podpořit zejména mladé rodiny, proto rodinným bonusem ve výši 50 tisíc korun zvýhodníme každé nezaopatřené dítě žadatele. Rodiny navíc budou moci požádat o bonus i za další děti narozené v době po podání žádosti o podporu, přičemž posledním rokem možného dodatečného čerpání bonusu je rok 2030,“ 

Máte hotovou stavební dokumentaci?

 • Zjistíme, zda Váš dům splňuje požadavky na dotaci
 • Navrhneme opatření pro získání dotace.
 • Vyřídíme za vás celou dotaci.

Už jste zahájili stavbu?

 • Zjistíme, zda plníte podmínky dotace.
 • Pokud nejsou splněny podmínky dotace, najdeme opatření, kterým jich dosáhnete.
 • Vyřídíme vám dotaci.

Vše zajistíme za vás

 1. Veškerou dokumentaci nutnou k získání dotace (technické výkresy, energetický výpočet).
 2. Sepsání, podání a schválení žádosti o dotaci.
 3. Poradenství při výběru dodavatele stavby.
 4. Kompletní vyúčtování a proplacení dotace.

Časový postup dotace

Podání elektronické žádosti  první den
Fyzické dodání žádosti a jejich nedílných příloh do osmého dne od podání žádosti
Formální kontrola dokumentů podaných v rámci žádosti a specifická kontrola projektu do 3 týdnů od podání žádosti
Doložení realizace 24 měsíců od obdržení Vyrozumění o poskytnutí podpory
Připsání finanční částky na osobní účet do 3 týdnů od doložení realizace

Technické parametry

Sledovaný parametr Označení (jednotky) Podoblast podpory B.1 Podoblast podpory B.2

Výše podpory

Kč/dům

300 000 + 35 000

450 000 + 35 000

Měrná roční spotřeba tepla na vytápění

EA[kWh.m-2.rok-1]

≤20

≤15

Měrná neobnovitelná primární energie

EpN,A[kWh.m-2.rok-1]

≤90

≤60

Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici

U[W.m-2.K-1]

≤Upas,20

≤Upas,20

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy

Uem[W.m-2.K-1]

≤0,22

≤0,22

Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby

n50[1.h-1]

≤0,6

≤0,6

Nejvyšší teplota vzduchu v pobytové místnosti

θai,max[°C]

≤θai,max,N

≤θai,max,N

Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

[-]

ANO

ANO

Účinnost zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu

η[%]

≥75

≥75

Poptávkový formulář