blue-removebg-preview (1)

Uspoříte peníze za energie

green-removebg-preview

Bydlíte lépe a kvalitněji

yellow-removebg-preview

Šetříte životní prostředí

Bytové domy
Rodinné domy

Nová zelená úsporám

Jsme ověřeným specialistou programu

Dotační program Nová zelená úsporám (NZÚ) se zaměřuje na podporu energeticky úsporných opatření v rodinných a bytových domech – od zateplení přes obnovitelné zdroje energie až po pasivní výstavbu. Nově pokrývá i adaptační opatření reagující na změnu klimatu. Program odstartoval v roce 2014 a do roku 2021 jím prošlo více jak 89 tisíc žádostí za 20 miliard korun. Díky tomu patří k nejefektivnějším a nejdostupnějším dotačním programům v České republice.

Rodinné domy • Bytové domy • NZÚ Light • Oprav dům po babičce

Dotace rodinné domy

Úspěšný dotační program Zelená úsporám by měl být spuštěn 1. dubna 2015.

Programu Nová zelená úsporám je určen pro majitele rodinných domů a na výstavbu rodinný domu. Dotaci můžete získat na práce započaté od 1.ledna 2013. Žádosti o dotaci na rekonstrukci domu budete moci podat v další vlně – tedy po 1. dubnu 2015.
Opatření budou financována formou přímé dotace a bonusu. Dotace v zelné úsporám bude také i pro projektovou dokumentaci.Je podporována revitalizace a rekonstrukce stávajících budov a také novostavby nízkoenergetických domů.

Vypracujeme kalkulaci výše investic a posoudíme, zda dosáhnete na dotaci.

Zpracováváme kompletně veškeré dokumenty pro získání dotace.

Na co je možné žádat dotaci

Podporovány jsou všechny investice pro snížení energetické náročnosti budov:

 • zateplení fasád
 • výměna okenních a dveřních výplní
 • zateplení střešního pláště, stropu nad nejvyšším
 • vytápěným podlažím
  zateplení podlah, stropu a stěn sousedících s nevytápěnými prostory
 • solární kolektory
 • zdroj tepla (kotle na biomasu, krbová kamna na biomasu, tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle)
 • instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
 • novostavby domů v pasivním energetickém standardu

Dotaci v programu Zelená úsporám je možné žádat v techto oblastech:

A – Snižování energetické náročnosti (Zateplení objektu

 • A.1. Hladina 1 (míra podpory 30 % ze způsobilých výdajů)
 • A.2. Hladina 2 (míra podpory 40 % ze způsobilých výdajů)
 • A.3. Hladina 3 (míra podpory 55 % ze způsobilých výdajů)


B – Výstavba budov

 • B.1. Hladina 1 (výše podpory 400 000 Kč)
 • B.2. Hladina 2 (výše podpory 550 000 Kč)


C – Efektivní využití zdrojů energie

 • C.1 – Výměna hlavního lokálního zdroje tepla na vytápění současně s realizací opatření na snížení energetické náročnosti stávajících budov z oblasti A (povinná výměna)
 • C.2 – Výměna hlavního lokálního zdroje tepla na vytápění ve stávajícím objektu, kde byla opatření ke snížení energetické náročnosti již realizována
 • C.3 – Instalace solárního termického systému pro přípravu teplé vody
 • C.4. Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (při současné
  realizaci opatření z oblasti podpory A)

 • D – Podpora zpracování dokumentace
 • E – Bonus za kombinaci vybraných opatření

Sledované parametry:

 • měrná roční potřeba tepla na vytápění (EA)
 • úspora měrné roční potřeby tepla na vytápění
 • průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy (Uem)
 • zajištění dostatečné výměny vzduchu dle ČSN EN 15 665/Z1
 • zdroj tepla na vytápění (povinná výměna neekologického zdroje)

Sledované parametry:

A + D
Zateplení (pokud je již nový ekologický zdroj tepla) + projekt a průkaz energetické náročnosti.

A + C1 (+ D)
Zateplení + výměna zdroje tepla + projekt a průkaz energetické náročnosti.

A + C3 (+ D)
Zateplení (pokud je již nový ekologický zdroj tepla) + instalace solárních kolektorů pro přípravu teplé vody + projekt a průkaz energetické náročnosti.

A + C1 + C3 (+ D)
Zateplení + výměna zdroje tepla + instalace solárního termického systému pro přípravu teplé vody + projekt a průkaz energetické náročnosti.

C2 + D
Výměna zdroje tepla (pokud je již zatepleno) + projekt a průkaz energetické náročnosti.

C2 + C3 (+ D)
Výměna zdroje tepla (pokud je již zatepleno) + instalace solárního termického systému pro přípravu teplé vody + projekt a průkaz energetické náročnosti.

C3 + D
Instalace solárního termického systému pro přípravu teplé vody + projekt a příp. průkaz energetické náročnosti.

B
Nová výstavba – nelze kombinovat s žádnou další podporou (podpora zdroje, solárního systému a projektu s průkazem energetické náročnosti je v oblasti B již integrována).

Poptávkový formulář